[FS-HW Music] Flower

posted on 31 Oct 2013 18:16 by konnadesu

 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

มันเป็นเรื่องราวตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน


 

โอคิตะ เรียวเฮ ยังคงนั่งมองภาพในกล้องสีดำอันใหญ่ของตัวเองถึงภาพต่างๆที่เขาได้บันทึกไว้เพื่อหาไอเดียในการแต่งเพลงวิชาดนตรี


ก็คงเป็นภาพ...ดอกไม้ดอกนั้นกระมั้ง?อ้างอิงเรื่องราวจากเอนทรี่ : http://konnadesu.exteen.com/20130815/fs-event-001-jikoshoukai

บทเพลงส่งถึง : โอซากิ สึกิโกะ (ซึ่งเจ้าตัวคงไม่ทราบว่าเป็นเพลงที่สื่อถึงเธอ…)

 

Comment

Comment:

Tweet