[ToB] Event 1.6 The Meaning of King

posted on 14 Apr 2016 15:34 by konnadesu in Comic

เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมู

 

 

 

 

♜ ♟ ♞ ♝ ♛ ♚ ♝ ♞ ♟ ♜

 

 

 

 

เอนทรี่นี้เป็นเนื้อเรื่องสืบเนื่องมาจากการบ้าน

 

[ToB] Event 1.6 Hywel

 

กรุณาย้อนอ่านเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจ

 

 

...

 

 

...

 

 

 

 

01

 

 

 

02

 

 

 

 

03-04

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

 

สำหรับคนต้องการความเข้าใจเพิ่มเติม

 

  • ฮีลเว่นเปรียบหมากกระดานเป็นเอเดน
  • การเลือกฝั่งและฝ่ายคือการเลือกประเทศ
  • ฮีลเปรียบกฎของหมากกระดานคือกฎหมาย-ระเบียบ-ประเพณีที่บังคับใช้
  • ฮีลเปรียบการควบคุมหมากในกระดานแบบคนเดินหมากคือวิถีการปกครองของราชาแบบเผด็จการ (/ฮีลกัดการใช้อำนาจที่มาจากตัวคนๆเดียวค่ะ)
  • ฮีลเชื่อว่าชาวเจมิไนทุกคนมีศักยภาพและเป็นผู้นำทางความคิดของตัวเอง
  • ฮีลรักเจมิไนมาก

 

♥ จบ ♥

Comment

Comment:

Tweet